Rodzaje Hipnozy

ISTNIEJE KILKA RODZAJÓW HIPNOZY

 

Hipnoza ericksonowska

Stworzona przez dr Miltona H. Ericksona- amerykańskiego psychiatry. Stał się on ekspertem dla wielu terapeutów. Był założycielem Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej. Napisał ponad sto prac o hipnozie. Erickson używał mnóstwo wieloznaczności typu: metafory, opowiadania, ukryte polecenia, rozbudowane wypowiedzi zwykle gęsto przeplatane cytatami i inne konstrukcje językowe pomagające podążyć w trans, a także odnaleźć w sobie zasoby, otrzymać szerszy wgląd w siebie, czyli zrozumieć swoje nawyki, myśli, przekonania. Pomagał też dotrzeć do ich źródła. Dzięki tym językowym wzorcom hipnotycznym klienci przypominali sobie sytuacje, o których już dawno zapomnieli.

Przyjmował, że na pewnym poziomie każdy posiada zasoby potrzebne do dokonania zmian. Szanował i akceptował rzeczywistość swojego pacjenta i zawsze dopasowywał się do różnego rodzaju zachowań niewerbalnych osoby. Każda reakcja była dla niego ważna i możliwa do wykorzystania. Uważał bowiem, że nawet te najdziwniejsze zachowania mają swój ukryty sens, bowiem prawdą jest, że podświadomość zawsze ma wobec nas dobre intencje, nawet tworząc te nietypowe reakcje. Dziwne zachowania tworzą się np. u dzieci, które pragną zwrócić na siebie uwagę rodziców. Jeśli potrzeba uwagi nie zostanie zaspokojona, zachowania te mogą przyjąć silniejszą postać.

Erickson przywiązywał dużą wagę do relacji z klientem, traktował ją jako współpracę.

To, co mówił w trakcie sesji tylko z pozoru mogło wydawać się chaotyczne, lecz w rzeczywistości było spójne, przemyślane, wyważone.

Na tzw. Model Miltona składa się zestaw kilkudziesięciu narzędzi językowych, które  mają hipnoterapeutyczny wpływ na klienta, nawet bez stosowania formalnej hipnozy. Osoba nie musi leżeć, nie musi zamykać oczu, nie musi mieć wyłączonej świadomości. Może to być zwykła rozmowa, czy właśnie jego słynne opowiadania, anegdoty i przypowieści. To dowód na to, że możemy świadomie porozumiewać się z nieświadomością rozmówcy.

Ericksonowaka hipnoza jest niezwykłym rodzajem komunikacji, gdzie wiele opowiadań, metafor, porównań wpływa na nas niezwykle pozytywnie. Nie tylko pozwalają podświadomości przekształcić nieprawidłowe zachowania, ale też zbawiennie działają na nasz nastrój. Tak naprawdę niewiele różnimy się od dzieci. Czy nie lubimy pięknych opowiadań, wyszukanego słownictwa? Przypomnijmy sobie jak uwielbialiśmy słuchać baśnie czytane przez rodziców.

 

Hipnoza dynamiczna

Została stworzona przez profesora Stefano Benemeglio i polega głównie na niewerbalnej komunikacji. Hipnotyzer komunikuje się z klientem za pomocą symboliki (znaki, gesty). Takie działanie pozwala nam dotrzeć do emocjonalnej sfery, aby poznać siebie na głębokim poziomie i słuchając swojego ciała, poznać swoje prawdziwe potrzeby.

Techniki hipnozy wg Benemeglio wskazują na serię mikro napięć, które są poza naszą kontrolą i logicznym myśleniem. W ten sposób możemy dotrzeć do przyczyny problemu czy dyskomfortu i tym samym przyspieszyć jego rozwiązanie. Techniki te pozwalają określić osobisty kod człowieka. Benemeglio przez lata badał jakimi gestami ciała podświadomość jednego człowieka rozmawia z podświadomością drugiego, czy dlaczego jedni wzbudzają w nas sympatię i zaufanie, a inni wręcz przeciwnie. Na podstawie archetypowych symboli wyróżnił trzy grupy ludzi (trójkąty, kwadraty i koła). Każdy typ zawiera zarys naszej osobowości, czyli sposób zachowania, schemat myślowy. W dalszych swoich badaniach zwraca uwagę na wykorzystanie systemu przeciwstawnych biegunów. Wg Benemeglio nasza podświadomość oprócz osobistych predyspozycji, wciąż tworzy energetyczne zapasy reprezentowane przez pojedyncze słowa, tzw. słowa klucze.

Hipnoza dynamiczna wykorzystuje kody, które reprezentują te kluczowe słowa. Jest bezpośrednią metodą komunikacji z podświadomością i uczy osoby komunikowania się i negocjowania z ich emocjonalną częścią dla osiągnięcia dobrego samopoczucia.  

Hipnoza dyrektywna (autorytarna)

Jest metodą, polegającą na wydawaniu poleceń, właściwie rozkazów i manipulacji emocjonalnej. Jeśli chodzi o wykorzystanie tego sposobu komunikacji w hipnozie scenicznej (rozrywkowej), to jak najbardziej spełnia swoją role. Jednak zauważmy, że w tym przypadku chodzi o zabawę i osoba hipnotyzowana dobrze to rozumie. W takich sytuacjach można poddać się takiego rodzaju sugestiom, bo są to żarty, a osoba hipnotyzowana nie przychodzi z problemem do rozwiązania, ale się pobawić. Często poprzez takie żarty dowiadujemy się również ciekawych, zaskakujących informacji o sobie, o umyśle. Przykładem jest nieżyjący już hipnotyzer Samuel Black, który w twórczy sposób pokazywał ludziom jak łatwo stają się niewolnikami swoich własnych wierzeń. Takie doświadczenia zmuszają do refleksji i poszerzania świadomości. Zatem mamy tu naukę przez zabawę – pod tym względem niewiele różnimy się od dzieci.

Nie uznaję jednak dyrektywnego podejścia w terapii, jako że jedynie wzmacnia nieprawidłowy schemat totalnego posłuszeństwa. Jeśli osoba czy to w dzieciństwie, czy w wojsku poddawana była musztrom, rozkazom bez dialogu i tłumaczeń, często w takich sytuacjach tworzy się postawa poddańcza. I nie chodzi o to, aby w terapii bazować na tym podejściu i kontynuować je, tylko dlatego, że działa, ale pracować nad zmianą błędnego wzorca. Chyba wiemy z historii jak funkcjonuje całe społeczeństwo pod rządami autorytarnego władcy.  

Hipnoza klasyczna

Twórcą tzw. „hipnozy klasycznej” był neurolog Franz Anton Mesmer. Zakładał on istnienie fluidu równie materialnego, jak np. działanie magnesu. To właściwie było sednem jego poglądów. Zdaniem Mesmera choroba była spowodowana zaburzeniami w rozprzestrzenianiu fluidu. Magnetyzer oddziałując na chorego przywracał stan harmonii fluidu, co skutkowało pojawieniem się „napadu” (konwulsji). Był przekonany, że jego metoda ma podstawy fizjologiczne. Według Mesmera dobroczynny fluid magnetyczny może przenosić się z jednej osoby na drugą, a terapeuta może wywołać przypływy lub odpływy „fluidu” Jego działalność bliższa była temu, co dziś określa się jako bioenergoterapia. A fluidem można nazwać energię płynącą w każdym człowieku.  

 

Techniki autohipnotyczne

Autohipnoza występuje wtedy, gdy hipnotyzowany wprowadza się samodzielnie w trans bez sugestii innej osoby. Kontrolowanie jej przebiegu bywa na początku trudne i wymaga ćwiczeń.

Autohipnoza może pojawić się samoistnie np. w czasie biegów długodystansowych, rejsów lotniczych, długich spacerów, czy chociażby kiedy leżymy i zamyślimy się, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się wokół nas.

Istnieje wiele technik autohipnotycznych; jak techniki oddechowe, sugestie o relaksacji i rozluźnieniu, techniki medytacyjne również są odmianą autohipnozy.

Poza tym:

Trening autogenny Schultza (gr. auto – sam i genesis – powstanie)

To popularna nazwa techniki relaksacji neuromięśniowej, polegającej na wywołaniu poprzez autosugestię doznań podobnych do stanu hipnozy oraz wewnętrznej medytacji. Trening autogenny składa się z sześciu elementów, które następują po sobie:

  • uczucie ciężaru,
  • uczucie ciepła,
  • regulacja pracy serca,
  • regulacja swobodnego oddychania,
  • uczucie ciepła w splocie słonecznym (brzuchu),
  • uczucie chłodu na czole.

Początkowo ćwiczenia nie powinny być długie (3-5 minut – tylko uczucie ciężaru, później do 10 minut – uczucie ciężaru i ciepła, finalnie 15-20 – wszystkie elementy). Relaksacja obejmuje: umiejętność przyjęcia odpowiedniej postawy – stan bierności, koncentrację na organizmie i sterowanie organizmem.  

Trening Jacobsona

Polega na nauce napinania mięśni aż do automatyzacji. Trening najlepiej zacząć od pozycji leżącej, po jakimś czasie w pozycji siedzącej, a następnie podczas wykonywania różnych czynności. Nauka relaksacji następuje w dwóch etapach:

  • relaksacja stopniowa – nauka napinania pojedynczych grup mięśni, potem innych,
  • relaksacja zróżnicowana – napina się pojedynczą grupę mięśni, inne pozostają rozluźnione (gdy nastąpi zautomatyzowanie czynności napinania mięśni – tylko potrzebna dla jakiejś pracy grupa jest napięta, pozostałe rozluźnione, np. do czytania napięte są tylko mięśnie powiek i czoła).

Korzyści z treningu Jacobsona, to przeciwdziałanie stanom lękowym, poprawa snu, polepszenie pracy narządów wewnętrznych.

Dowiedz się więcej o hipnoterapii

SKONTAKTUJ SIĘ

+48  782  51  44  57

hipno-terapia@wp.pl


www.hipno-terapia.pl

ADRESY

Gabinet w Warszawie

ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa
(przy ul. Nowy Świat)

Gabinet w Londynie

172 Arnold Road
N15 4JY Londyn

(Anglia)

Back to Top